Divorce Attorney Cape Town

Troubreuk – die Sunette Bridges saak


VAN JAARSVELD v BRIDGES 2010 (4) SA 558 (SCA)

Hierdie saak het gegaan oor ‘n eis vir skadevergoeding ingestel word deur sangeres Sunette Bridges (Respondent), teen Mnr Deon Van Jaarsveld (Applikant), op grond van ‘n verbreking van ‘n belofte om met haar te trou.

Die partye het op 29 Julie 2005 verloof geraak. Die huwelik was vir 14 Januarie 2006 bestem. Van Jaarsveld het die verlowing verbreek in ‘n sms aan Bridges op 4 Desember 2005 en meegedeel dat hy nie meer bereid is om voort te gaan met die troue nie. (Alhoewel die partye het telefoniese kontak gehad het, was hulle gewone modus van kommunikasie per sms.) Hy het geskryf dat: hy jammer is oor sy besluit, maar kon nie lieg nie en dat hy nie dieselfde oor haar gevoel het as in die verlede nie. Hy kon nie met haar trou in lig van sy huidige gevoelens nie en hy kon homself nie bluf nie. Hy het bygevoeg dat hy geweet het dat haar ma die sms sou lees en hy het ook om verskoning gevra teenoor haar. Hy het afgesluit deur te sê dat Bridges is ‘n pragtige mens. Hierdie sms is voorafgegaan deur ‘n e-pos gestuur aan Bridges vroeër die dag waarop hy uiting gee aan sy bedenkinge oor die troue. Sy het gereageer deur ‘n e-pos om sy besluit te heroorweeg. Hy het gereageer deur die stuur van die voornoemde sms. Die volgende dag het hy haar gehelp met die uitstuur van die uitnodiginge maar op 6 Desember, het hy haar ingelig:

“Ek is so jammer dat alles so ver laat gaan het, ek is jammer as ek jou siener maak, maar ek is nie opgewonde nie en dit is nie reg nie. Ek kan nie met jou trou nie”.

Bridges het die verwerping aanvaar en op 9 Desember haar prokureurs opdrag gegee om ‘n aanmaning vir ‘n eis om skadevergoeding van meer as R1 miljoen. Dagvaarding is gedurende Februarie 2006, uitgereik vir R678 203,08. Sy het ook dagvaarding uitgereik teen sy moeder, maar die saak het nie voort te gaan nie.

Agtergrond Feite

In haar dagvaarding het Bridges aangedui dat sy ‘n sanger ‘n liriekeskryfster en promotor, en het sy haarself gesien as ‘n potensiële radio en televisie persoonlikheid. Sy het ‘n relatief suksesvolle loopbaan gehad, maar haar sukses aldus die hof was deels te wyte aan die feit dat sy die dogter is van Bles Bridges,’ n bekende romantiese sanger wat ‘n paar jaar gelede gesterf het.

Sy het ook ‘n aantal huwelike agter haar rug gehad. Terwyl getroud was  met haar vierde man het haar “betrokkenheid” met Van Jaarsveld begin. Sy het ook twee kinders. Die hof het opgemerk sonder enige relevansie dat binne minder as ‘n maand en voor die dagvaarding uitgereik was, sy reeds ‘n nuwe minnaar gehad het.

Van Jaarsveld was jonger en nooit getrouf nie. Hy het geboer op ‘n familie plaas. Hy het geen aanspraak op die plaas gehad nie, maar slegs die verwagting van ‘n erfenis van die plaas of deel daarvan. Sy familie, veral sy moeder, was nie opgewonde oor die verhouding nie, veral oor Bridges se “track record” met mans aldus die hof oorkonde. Sy het nie gehou van Bridges se waardes nie en het haar kleredrag as onwelvoeglik beskou. Daar was ‘n diep botsing van beginsels. Sy het ook gedink dat Bridges wou net met haar seun trou vir geld, wat blykbaar in ieder geval behoort het aan die familie.

Deur die aard van haar loopbaan en die baie mans, het Bridges se betrokkenheid by Van Jaarsveld baie media-aandag gelok en sy was gewillig om ‘n aantal onderhoude toe te staan, selfs voor hul verlowing en meegedeel dat dinge anders sou wees hierdie keer. Sy het ook aangedui sy gaan nie nog ‘n Elizabeth Taylor  wees nie. Sy was oppad na haar vyfde huwelik en die koerante het bespiegel of die ene sou werk.

Bridges was bewus van die feit dat sy was nie aanvaarbaarwas vir sy familie nie en sy het hom voor ‘n keuse gestel om te kies of sy moeder of sy. Sy ma weer op haar beurt het Van Jaarsveld voor ‘n keuse gestel.

Die hooggeregshof het skadevergoeding van meer as R282 000 aan Bridges toegeken, maar Van Jaarsveld is appèlhof toe, waar vyf regters in ’n rigtinggewende uitspraak ten opsigte van troubreuk-eise beslis het Van Jaarsveld hoef Bridges nie ’n sent te betaal nie.

Die beslissing deur Hof

Die Hof was van mening dat die historiese benadering tot ‘n verlowing verouderd was en dat dit nie meer inpas met die mores van ons tyd nie en dat die openbare beleid vereis het dat ons howe die reg ten opsigte hiervan moes hersien, veral waar ‘n belofte om te trou verbreek word.

Die appèlregters het onder meer verwys na “me. Bridges se geskiedenis, haar vinnige herstel in die arms van ’n ander man, haar ywerigheid om skadevergoeding te eis en die gebrek aan die vooruitsig op ’n gelukkige huwelik”.

Met dié bevinding het die appèlregters die geykte reg in verband met troubreuk-eise aansienlik gewysig sodat sulke eise voortaan nie baie maklik toegestaan sal word nie.

‘n Verbreking van ‘n verlowing kan aanleiding gee tot twee verskillende eis oorsake. Die een is die actio iniuriarum. Die tweede eis is op grond van kontrakbreuk. Die eerste aspek wat die hof ontleed het was dat ‘n velowing verbreek kon word sonder finansiële gevolge indien daar is ‘n regverdige rede was vir die verbreking.

Die hof was van mening dat: “Just cause is usually defined as any event or condition or actions of the other party which would jeopardise a long and happy marriage and which could induce any right-minded member of society to rescind the engagement. The origin of this restricted meaning is to be found in Canon Law and Germanic Law influences at a time when churches controlled the lives of people, when a woman was deemed to be of a lower status than a man, and when a party to a promise to marry could be obliged to marry by an action for specific performance. The world has moved on and morals have changed. Divorce, which in earlier days was available in the event of adultery or desertion only, is now available in the event of an irretrievable breakdown of the marriage. Guilt is no longer an issue. There is no reason why a just cause for ending an engagement should not likewise include the lack of desire to marry the particular person,  irrespective of the ‘guilt’ of the latter. Unwillingness to marry is clear evidence of the irretrievable breakdown of the engagement. It appears illogical to attach more serious consequences to an engagement than to a marriage. The second aspect that has to be considered in the context of contractual damages is the justification for placing an engagement on a ‘rigid contractual footing’. It is difficult to justify the commercialisation of an engagement in view of the fact that a marriage does not give rise to a commercial or rigidly contractual relationship. It cannot be accepted that parties, when promising to marry each other, contemplate that a breach of their engagement would have financial consequences, as if they had in fact married. They assume that their marital regime will be determined by their wedding. An engagement is more of an unenforceable pactum de contrahendo providing a spatium deliberandi – a time to get to know each other better and to decide whether or not to marry finally”.

Aldus die hof moes daar onderskei word tussen eise vir toekomstige skade en die vir werklike skade. Dit is nie maklik om eise vir toekomstige skade te regverdig nie en howe kan derhalwe nie daaroor spekuleer nie. Eise vir die werklike skade is makliker om te regverdig maar moeilik om te rasionaliseer in terme van gewone beginsels met betrekking tot die berekening van skadevergoeding in die geval van kontrakbreuk.

Bridges het hierna ’n aansoek om appèl in die konstitusionele hof gevra dat die appèlregters se uitspraak hersien en tersyde gestel word.

Tien regters van die konstitu­sionele hof het Bridges se aansoek oorweeg en kort en kragtig korte mette daarvan gemaak.

“Ons het die aansoek oorweeg en tot die gevolgtrekking gekom dat dit verwerp moet word omdat daar geen vooruitsig op sukses is nie.”

Bridges se eis is toe afgewys met koste.

Saamgestel deur:

Bertus Preller

Family Law Prokureur

Abrahams en Gross Inc

http://www.divorceattorney.co.za

bertus@divorceattorney.co.za

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: