Divorce Attorney Cape Town

Bekende Egskeidings Prokureur Gee Raad


Dit is belangrik om die implikasies van die wyse waarop jy getroud is te verstaan, en as jy dit nie verstaan nie, vind dan uit by iemand wat aan jou kan verduidelik sodat jy dit behoorlik kan verstaan. Is jy getroud binne of buite gemeenskap van goedere? As jy is getroud binne gemeenskap van goedere, sal jy geregtig wees op 50% van die gemeenskaplike boedel en as jy is getroud buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling, is jy geregtig op die helfte van die verskil van jou en jou gade se aanwas. As jy getroud is buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling voor 1 November 1984, sal jy geregtig wees om te vra vir ‘n herverdeling van die bates, wat behels dat jy dalk in staat sal wees om 50% van die gesamentlike bates te eis, maar as jy getroud buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling na 1 November 1984 sal jy net ‘n eis vir onderhoud kan instel onder sekere omstandighede.

 • Jy kan onder sekere omstandighede eis vir rehabiliterende onderhoud. Rehabiliterende onderhoud is waar een gade die ander vir ‘n vasgestelde tydperk maandeliks betaal, bv vir twee jaar of langer.
 • Onthou dat jy kan ‘n aansoek loods hangende die egskeiding om onderhoud, terwyl die egskeiding nog nie afgehandel is nie, in so ‘n aansoek kan jy ook eis dat jou gade ‘n bydrae maak tot jou regskoste.
 • Kry soveel finansiële inligting oor jou eggenoot moontlik, maak afskrifte van alle bankstate, kredietkaart state en maak ‘n lys van al die bates en laste, bronne van inkomste, ens.
 • Stel ‘n volledige begroting op van jou huidige maandelikse uitgawes en inkomste van jou en jou kinders. Dit kan die moeite werd wees om voorsiening te maak vir toekomstige uitgawes.
 • Jy kan ook aandring op die sessie van ‘n lewenspolis van jou gade om die betaling van maandelikse onderhoud te verseker.
 • Probeer om aan te bly in die gesamentlike woning vir solank as jy kan huis (as dit naby aan jou kinders se skool of werk is). Daar is ‘n gesegde in ons reg, dat besit 9 / 10 van die reg is. Om in die gesamentlike woning aan te bly, sal ook die situasie van die kinders stabiliseer, aangesien ‘n trek na ‘n nuwe bestemming ‘n baie traumatiese ervaring vir die kinders kan wees.
 • Onthou dat jy nie noodwendig die oordragkoste hoef te betaal vir ‘n eiendom wat aan jou oorgedra word in jou egskeiding nie. Daar is verskeie opsies met betrekking tot eiendom wat aan beide van julle behoort, byvoorbeeld deur dit te behou of te verkoop of die netto wins verdeel.
 • Sien toe dat die Skikkingsooreenkoms so opgestel word dat jy kan aandring op ‘n aftrekking van jou gade se salaris indien hy nie betaal nie.
 • Sorg dat jou egskeiding Skikkingsooreenkoms sou opgestel word om ‘n deel van enige bates wat jou eggenoot wegsteek en waarvan jy nie bewus is op datum van die egskeiding nie te bekom wanneer jy later daarvan uitvind.
 • Moet nie minder tevrede wees nie, baie vroue loop eenvoudig as gevolg van die emosionele druk met minder as waarop hulle geregtig is. Onthou dat egskeiding altyd ‘n sake-besluit is en die besluite wat jy maak nou ‘n definitiewe impak sal hê later in jou lewe.
 • Egskeiding kan ‘n langdurige proses wees en dit kan baie frustrerend en emosioneel dreinerend wees, dit neem tyd en strategiese beplanning.
 • Moenie verander prokureurs in die proses bloot as gevolg van jou eie frustrasie nie, soos hulle sê, die spel van ‘n egskeiding is soos’ n skaakspel.
 • Onthou dat jou eggenoot se bates sluit ook in aandeelhoudings in maatskappye, aftreefondse, pensioenfondse en selfs belasting terugbetalings.
 • Dink met jou kop en nie met jou hart.
 • Onthou om jou testament te verander.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: