Divorce Attorney Cape Town

Liability of divorced or separated parents for fees at fee-paying public school.


The South African Schools Act 84 of 1996 (the Act) provides that a parent is liable to pay school fees at fee-paying public schools unless or to the extent that he or she has been exempted from payment.

One of the requirements for exemption from payment of fees is that the applicant must provide the ‘combined annual gross income of parents’.

In MS v Head of Department, Western Cape Education Department and Others 2017 (4) SA 465 (WCC); [2016] 4 All SA 578 (WCC) the applicant MS, a divorced mother of the learner at a fee-paying public school, was refused exemption by the school governing body (SGB) of the local school as her application was incomplete in that it did not include the financial position of her former husband that she had since divorced. He was very uncooperative and did not provide his financial position. The first respondent, the Head of the Department of Education in the Western Cape, rejected the applicant’s appeal against the decision of the SGB.

Contending that her liability to pay school fees was joint rather than joint and several, the applicant approached the court for an order reviewing and setting aside the first respondent’s decision regarding her appeal. In other words, her stance was that her application for exemption from payment of fees should be determined on the basis of her financial position alone concerning her share of liability for fees. That meant that for the balance the SGB would have to deal with her divorced husband separately.

Le Grange J granted with costs an order reviewing and setting aside the decision of the first respondent. The matter was remitted to the first respondent for determination of the exemption as the court itself was not a better place to do so. Moreover, doing so would encroach on the doctrine of separation of power between the judiciary and the executive.

It was held that on a proper construction of the provisions of s 40(1) of the Act, liability of a parent to pay school fees had to be regarded as joint and not joint and several. That was reference to the liability of the parent to the school in terms of s 40(1), not the liability for school fees between parents, which could be affected by private arrangement, as was the case in the present matter. Given that back in 2010 both parents undertook to remain involved in all aspects of the learner’s life, including her schooling and general welfare, the suggestion by the applicant that she was offended by the respondents to regard the divorced husband as part of her family and to insist that she requested financial information from him in order to complete the application forms for the school fees was unjustified. In fact, she accepted and agreed that she was under a legal obligation to forward correspondence relating to the learner to the divorced husband. Moreover, both parents accepted to remain co-holders of parental responsibilities and rights in terms of the Children’s Act 38 of 2005.

Therefore, the relief sought by the applicant for a declaration to the effect that by requesting her to also submit financial information of her divorced husband, the SGB infringed her right to human dignity by degrading and humiliating her, as alleged, was unsustainable and legally untenable.

 

Book review on Everyone’s Guide to Divorce and Separation


Deur Jaco Barnard-Naudé is professor in regsfilosofie aan die Universiteit van Kaapstad.

Book

Ons leef vandag in ‘n wêreld van toenemende vloeibaarheid en pluraliteit op die vlak van persoonlike verhoudings. Die een dag besluit jy en jou beste vriend nog om lewenskoste te beperk deur ‘n woonstel te deel en die volgende dag word die platoniese vriendskap iets meer en julle woon voortaan saam as man en vrou. Of man en man. ‘n Paar jaar later besluit julle om te trou. As julle ‘n eendersgeslagtelike verhouding bedryf, moet julle deur die hekke van die Wet op Burgerlike Verbintenisse, 2006, toegang verkry tot die twyfelagtige groener gras van die huwelik. Heteroseksuele saamwoners het ‘n addisionele (en meer konvensionele) wet beskikbaar waarvolgens hulle in die huwelik kan tree – die Huwelikswet van die Jaar van Onse Heer 1961. As julle byvoorbeeld in Tamboerskloof saamwoon en besluit die huwelik is nie wat julle en ander eende van julle dam wil hê nie, hoef julle nie te trou om die verbintenis regtens erken te kry nie: die 2006-Wet maak voorsiening vir ‘n burgerlike vennootskap wat presies dieselfde gevolge as ‘n huwelik het.

Ek het al hierdie dinge geweet voordat ek hierdie uiters leesbare en akkurate boek onder die oë gehad het, omdat ek vir ‘n regsfakulteit werk en self betrokke was by die totstandkoming van die 2006-Wet. Vir diegene wat tans in ‘n saamwonery van een of ander aard verkeer, dit oorweeg om een of ander Groot Stap (insluitend skeiding van tafel en bed) te doen en nié in die regsberoep werk of betroubare vriende daarin (skaars spesie) het nie, kan ekEveryone’s Guide to Divorce and Separation aanbeveel.

Die titel is ondeurdag. Hoewel die regstema van geregtelike skeiding prominent daarin bespreek word, soos die titel aandui, handel groot gedeeltes daarvan oor die regsgevolge van die totstandkoming van ‘n huwelik of ander permanente saamwoonverhouding. Selfs die gevolge van die totstandkoming van die ouwêreldse “verlowing” (en wat die lô sê oor die verloofring wanneer jy dit in sy gesig terugsmyt) word met erns bespreek. En as lobola deel was van jou huweliksonderhandelinge en jy is getroud ingevolge die Wet op Erkenning van Gewoonteregtelike Huwelike, sal jy interessante dinge lees oor hoe om te verhoed dat jou man se aanhoudende trouery jou nie finansieel benadeel nie.

‘n Groot gedeelte van die boek handel oor die onwillekeurige partye tot ‘n saamwoonverhouding: die kinders. Daar is ‘n omvattende bespreking van wat die verantwoordelikhede teenoor kinders in ‘n gesin is – veral wanneer die ouers se saamwoonverhouding tot ‘n einde kom en ook in gevalle waar Ma en Pa eens saamgewoon, of ten minste saam verkeer, het, maar by geboorte van die kind reeds aanbeweeg het. Die boek stel dit in hierdie konteks direk en duidelik: die kind(ers) sit met die gebakte pere van julle mislukte verhouding sonder dat hulle daarvoor gevra het. Die allerminste wat julle kan doen, is alles in julle vermoë ten einde te verseker dat hulle so onbeskadig as moontlik uit die puin van julle verhouding tree.

Bostaande is maar een rede waarom die skrywer (‘n prokureur) daarvoor pleit dat egskeidings nie in litigasie behoort te eindig nie. Daar is merendeels slegs verloorders in ‘n bestrede egskeiding, en té dikwels, waar kinders betrokke is, is dit húlle wat as pionne in die vuilspel gebruik word en die meeste verloor.

Benewens ‘n omvattende verduideliking van die egskeidingsproses bevat die boek ook heelwat praktiese wenke vir mense wat deur so ‘n proses moet gaan (waartydens gesinsgeweld nie uitgesluit word nie, daarom die hoofstuk oor laasgenoemde). Dit het my lank geneem om die bul by die horings te pak en hierdie boek te lees, want egskeiding is nooit ‘n aangename onderwerp om oor te dink of te lees nie – ons dink veel eerder aan die feeste van die huweliksdag. Maar as jy jou in ‘n skeidingsituasie bevind (en nie in die regsberoep werk of daarin bevriend is nie), moet jy jou, soos vir enige stryd, hoe gemoedelik ook al, bewapen. En Preller se boek is ‘n sterk wapen. Kry dit.

divorce and separation

 

https://plus.google.com/113403548456513232014

Original article at: http://www.litnet.co.za/Article/2013-everyones-guide-to-divorce-and-separation-bertus-preller

Child participation – can a child choose where he or she would like to live after divorce?


Child participation

Children’s rights are often divided into prevention, protection and participation rights. The right to be heard or the right to express views are some of the manifestations of the participation rights of children.

The right of children to participate or express their views in all matters that affect them as well as their right to be heard in official proceedings are found in various international instruments.

Examples include: ICCPR, Hague Convention on International Child Abduction (art 13), United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules – 14.4)

The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCR)

South Africa ratified the UNCR in 1995 and is therefore bound by its provisions. Article 12 of the UNCR is the most important right guaranteeing children’s participation in all matters that affect them.

Article 12 provides that:

“(1) State Parties shall assure to a child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the view of the child being given due weight in accordance with the age and maturity of the child.

(2) For this purpose, the child shall in particular be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceedings affecting the child, either directly, or through a representative or an appropriate body, in a manner consistent with the procedural rules of national law”

Article 12 (2) is focused on child’s right to be heard in any judicial or administrative proceedings affecting him/her either directly or through a representative. This applies to proceedings when child is the main actor (ie cases of abuse and residency has to be determined) or when child in secondary position (i.e conflict situation related to divorce of parents.

Other specific rights include the right to participate in proceedings concerning a child’s legal removal or separation from his or her parents (article 9(2)) and right to participate in juvenile justice proceedings (article 37(d) and 40(2)(b)). The inclusion of these provisions changed the position conferred to children in the past where seen as objects not worthy of expressing a meaningful opinion and their views were not taken into account.

The rights in art 12 only extends to those children capable of forming their own views (so it appears to exclude very young children) – but it does not limit participation rights to children of a specific fixed age. It rather adopts a flexible approach in that the right is extended to children that are capable of forming their own views and it recognises that a child’s capacity to form his/her own views varies according to a child’s individual development and capacity to comprehend the events affecting him/ her and is not necessarily dependent on any age.

The views of the child is to be given due weight according to age and maturity of the child in question and once it is determined that child has the capacity to form an opinion, the next step is then to determine the weight to be attached to that opinion.

The opinion is to be examined according to the child’s age (an objective test) and the child’s degree of maturity (a subjective test). The child’s opinion is to be given “due weight” according to nature of problem and degree of interest it represents to child and others (ie parents, siblings, etc). The more serious and imminent the consequences of the decision are on the child, the more the child’s opinion deserves to be an important consideration.

The African Charter on the Rights and Welfare of the Child

Section 4(2) of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child reads:

“In all judicial or administrative proceedings affecting a child who is capable of communicating his/her own views, an opportunity shall be provided for the views of the child to be heard either directly or through an impartial representative as a party to the proceedings and those views shall be taken into consideration by the relevant authority in accordance with the provisions of appropriate law.”

The South African Children’s Act

The Children’s Act mentions child participation as a guiding/general principle in the application or implementation of the Act but sets no particular age as to when a child can decide on his/her own, where he/she want to live.

Section 10 of the Children’s Act reads:

“Every child that is of such an age, maturity and stage of development as to be able to participate in any matter concerning that child, has the right to participate in an appropriate way and the views expressed by the child must be given due consideration.”

Section 10 is not limited only to legal proceedings and hence the principle of child participation echoes throughout the Act it provides for the child to participate in any matter concerning the child, provided that the child is of such an age, maturity and stage of development as to be able to participate.

The principle inter alia extends to children in child-headed households, participating in lay forums, decisions taken by holders of parental rights (ie those that would change or affect child’s living conditions, etc), adoption proceedings, consenting to medical treatment, surgical operations and HIV testing; etc

The right to participate should however not place a burden of choice on the child, especially in care and contact situations where a child might feel caught up between loyalties to one or the other parent or caregiver. Substantial care and skill is required to create opportunities for children to express themselves without them feeling pressurised to choose between either their mother or their father, or between a foster parent and a biological parent.

The right to participate does not mean the child has the right to demand a particular outcome or course of action. The decision-maker still has power to decide what is in child’s best interests even if it is not what the child wishes provided the decision-maker has afforded the child an opportunity to participate and given due consideration to the child’s views.

The right of the child to participate is qualified – limited to children of such an age, maturity and stage of development as to be able to participate. Maturity refers to the ability to understand and assess the implications of a particular matter, and must therefore be considered when determining the individual capacity of a child.

Maturity is difficult to define; in the context of section 10, it is the capacity of the child to express her/ his views on issues in a reasonable and independent manner. The impact of the matter on the child must also be taken into consideration. The greater the impact of the outcome on the life of the child, the more relevant the appropriate assessment of the maturity of the child

Once it is established that child is able to participate – then inquiry shifts to what weight should be given to the view expressed. The more serious the consequences of the decision are, the more the child’s opinion needs to be considered having regard to the nature of the problem and degree of interests it represents to the child.

The question when is a child of an age, maturity and stage of development to participate is no quick and easy answer. Each case is dependent on circumstances and personal competencies of the child; the latter is usually a question of fact. Factors to consider are cognitive ability, biological and mental age, level of maturity in comparison to peers, ability to understand and answer questions and comprehend, school grade appropriate to age, etc.

The importance of recognising the child’s right to participate is further highlighted in section 31 of the Children’s Act, which deals with major decisions involving children by a person holding parental rights and responsibilities, normally the parents. It provides explicitly that, as far as decisions which might constitute a significant change in the education of the child are concerned, or which have an adverse effect on the child or the general well-being of the child, due consideration must be given to any views and wishes expressed by the child, bearing in mind the child’s age, maturity and stage of development.

Section 31(1)(a) of the Children’s Act reads:

“Before a person holding parental responsibilities and rights in respect of a child takes any decision contemplated in paragraph (b) involving the child, that person must give due consideration to any views and wishes expressed by the child, bearing in mind the child’s age, maturity and stage of development.”

South African Case Law

H G v C G 2010 (3) SA 352 (ECP)

In this case the applicant (mother) sought an order declaring her primary carer and an order entitling her to relocate with her three children to Dubai. The children were between the ages of 11 and 13. The court recognised the children’s right to be heard in sections 10 and 31 of Children’s Act. The applicant’s experts (psychologists) approached the matter on the basis that children should be relieved of the responsibility of themselves deciding with which parent to live. The Court determined the matter on the basis that the voice of the child should be heard and the relocation was found not to be in their best interest, accordingly the application was dismissed.

GCH v GNB [2012] ZAGPPHC 218

The applicant (mother) and the respondent were previously married but divorced in 2010. Two sons were born of the marriage, who at the time of the application was 13 and 11 years old. In terms of the settlement agreement concluded between the parties when they divorced, both parties retained their parental responsibilities and rights in respect of the care of the children. The primary residence of the children was awarded to the applicant. The respondent’s rights of contact with the boys were spelt out in the agreement. The applicant was the primary caregiver of the children since the respondent left the common home during May 2008. The applicant applied for an order granting consent for the two boys to relocate with her to Australia. The respondent opposed the application. He also filed a counter-application for an order that, in the event that the applicant leaves South Africa without the two minor children, clauses 2 and 3 of the settlement agreement in the divorce action, which deal with the parties’ rights and responsibilities in respect of the children and with the maintenance which the respondent had to pay for the children, be deleted, alternatively that, in the event that the court granted an order authorising the applicant to remove the children to Australia, that certain specified contact rights with the children be granted to him. A factor which weighed heavily with the court were the views of the children themselves as expressed to the psychologist, the Judge, the family advocate and the family counsellor that they have decided that they want to go to Australia with their mother. In view of the good relationship which they had with the respondent, the decision was undoubtedly very difficult and one which caused them much anguish. The court allowed the mother to remove the children and found that the children’s decision must carry weight and must be respected because of their age, maturity and stage of development.

BROSSY V BROSSY (602/2011) [2012] ZASCA 151

In this case the court took note of international and regional instruments to which South Africa was a party, such as the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC)and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (ACRWC), both of which entrench children’s rights to express their views in all matters affecting them and their right to be heard in all judicial and administrative proceedings affecting them.

LEGAL AID BOARD V R 2009 (2) SA 262 (D)

In this matter the court found that when one is dealing with acrimonious litigation concerning the fundamentally important questions of where a child shall live and who shall be responsible for his/her principal day-to-day care and the central decisions concerning their lives, such as schooling, health, religion and the like, and where the voice of the child has been drowned out by the warring voices of her/ his parents, a substantial injustice to the child will result if he/ she was not afforded the assistance of a legal practitioner to make his/ her voice heard.

Conclusion

There is a real risk of unduly diluting the child’s right to be heard to one of merely listening to children without affording them a real opportunity to voice their own opinions and to take part in decisions in an age- and developmentally-appropriate way.

Children should not only be listened to, but should also be supported in expressing their views – and these views should be taken into account in decision making. By considering the views of children build their self-esteem, create a sense of belonging, increase empathy and responsibility, and lay a proper foundation for citizenship and democratic participation.

About the author

Bertus Preller is a Family Law and Divorce Attorney and Mediator at Bertus Preller & Associates Inc. in Cape Town and has more than 25 years experience. Bertus is the author of Everyone’s Guide to Divorce and Separation, published by Random House.

Maurice Phillips Wisenberg
20th Floor, 2 Long Street, Cape Town, 8000
Telephone: Cape Town Office: +27 21 419 7115
E-mail:  familylaw(@)mpw.co.za
Facebook: http://www.facebook.com/divorceattorneys
Twitter: @bertuspreller

Divorce Attorney Bertus Preller Consults in Johannesburg


Family Law and Divorce Law Attorney Bertus Preller
Family Law and Divorce Law Attorney Bertus Preller

Bertus Preller  a Family, Divorce Law Attorney, Mediator at Maurice Phillips Wisenberg in Cape Town, is now consulting on a weekly basis in Sandton Johannesburg. He has nearly 25 years of experience as an attorney and specializes in Family Law and Divorce Law cases across South Africa. Bertus is the author of Everyone’s Guide to Divorce and Separation, published by Random House. He has also been quoted on Family Law issues in various newspapers such as the Sunday Times and Business Times and magazines such as Noseweek, Keur, Living and Loving, Longevity, Woman and Home, Women’s Health, You, Huisgenoot and Fairlady and also appeared on the SABC television show, 3 Talk, Morning Live and on the 5FM Breakfast show with Gareth Cliff. His clients include artists, celebrities, sports people and high net worth individuals.

His areas of expertise are Divorce Law, Family Law, Divorce Mediation, Parenting Plans, Parental Responsibilities and Rights, Custody (care and contact) of children, same sex marriages, unmarried fathers rights, child abduction and Hague Convention cases and domestic violence matters and international divorce law. He will consult in Sandton every Wednesday.

To contact Bertus for an appointment:


Maurice Phillips Wisenberg
20th Floor, 2 Long Street, Cape Town, 8000
Telephone: Cape Town Office: +27 21 419 7115
E-mail:  familylaw(@)mpw.co.za
Facebook: http://www.facebook.com/divorceattorneys
Twitter: @bertuspreller

How to have the most horrible divorce ever


Divorce Argument

If you and your spouse have decided to divorce and you want to look back on your divorce process with as much anger and bitterness as possible, then this recipe for a horrible divorce is definitely for you.

Ingredient 1 – Hire a bulldog lawyer who will:

tell you he or she will get everything that you want;

tell you that you have a winning case;

tell you that your spouse’s attorney is an idiot;

tell you he or she will destroy your ex.

This will ensure that you waste thousands of rands in legal costs by approaching the court with interim applications in terms of Rule 43 or 58, by lodging applications for contempt of court or to compel your spouse and by asking the judge to make interim decisions about maintenance and care and contact of your children. In addition you can lodge Domestic Violence applications for protection orders, accuse your spouse of sexual abuse, use your children as pawns and completely alienate your spouse from the children. As a last measure you may want to report your spouse to the Revenue Services. This will ensure that you and your ex remain enemies for the rest of your lives and will need attorneys to do most of the communicating between the two of you. In the process your children will likely suffer the most, the more conflict the better for everyone.

Ingredient 2 – Be as adversarial and confrontational as possible.

Don’t even think about settlement or mediation or collaborative divorce, if you do enter into settlement negotiations use it as a delaying tactic with no intention to settle. Consider this terrifying scenario: You and your spouse being guided by professionals who are committed to helping you communicate effectively to resolve serious issues. Why would you want that? What will you have to add to the conversation when your friends complain and gossip about how badly their divorces are going?

Ingredient 3 – Fight for your principles and ideologies.

Principles are the best way to make sure you spend ridiculous amounts of money on expert and attorney fees. Principles are also a great way to prevent long-term compromise that will make sense a few years down the road.

Ingredient 4 – Insist on having “your” day in court.

By having your day in court you can tell your own story to the judge. You want that judge to hear everything that your spouse did wrong, and rightfully so whether it is relevant or not. You will have a few years to perfect your argument and gather more evidence, in addition to the opportunity to spend hundreds of thousands of rands on legal and expert fees while you wait for that special day. By prolonging the adversity your attorney can enjoy a few relaxing holidays on a tropical island while you prepare for the big fight.

Ingredient 5 – Take out a loan to pay your legal costs.

A divorce like this can easily cost you more than R 300 000. Do not even think of spending this kind of money on your children. It is much better to spend it in your own little war; after all you probably hate your spouse so much that you would rather pay your attorney to fight to the finish. But think about it, hiring a hit man may be cheaper.

Ingredient 6– Hire a psychologist to try and mend all the emotional damage.

By this time you will be so emotionally drained, exhausted and psychologically messed up that you will need help. It may be best at this stage to trade in what is left of your estate and pay for the services of a good psychologist who you will likely need for the rest of your life.

For those of you who want to ensure that you are fighting with your estranged spouse for years to come, I hope this post has been helpful.

Finally, take my advice. If you do divorce, think of your children and for heaven’s sake try to part ways as amicably as possible. High levels of parental conflict during and after divorce are associated with poorer adjustment in children. Conflict costs money.  Clearly, it also costs the children of divorce.

Compiled by Bertus Preller

Family Law and Divorce Attorney and author of Everyone’s Guide to Divorce and Separation – Random House.

Twitter: bertuspreller

Web: http://www.divorceattorney.co.za

Facebook: http://www.facebook.com/divorceattorneys

Source:  http://voices.news24.com/bertus-preller/2013/08/how-to-have-the-worst-divorce-possible/

Everyone’s Guide to Divorce and Separation by Bertus Preller

Simon Cowell’s alleged adultery, can we really judge the judge?


Simon Cowell

Media reports recently stated that Simon Cowell allegedly committed adultery with his friend Andrew Silverman’s wife Lauren Silverman, with whom The X Factor judge is expecting a baby.

In divorce papers filed in New York, which is a no-fault state when it comes to divorce Mr Silverman chose to go the fault route instead. A no-fault state means that spouses do not need a reason to divorce.  Silverman is said to feel betrayed and he alleged adultery as a cause, and along with his future ex-wife listed Cowell as a third party. The affair reportedly came as a shock to Mr Silverman, who has filed for divorce citing ‘adultery’ as the main reason for the breakdown of the marriage and accusing his wife of subjecting him to ‘cruel and inhuman treatment.  This means that if the matter goes to trial in a court, Cowell could be called to testify in a trial about his alleged relationship with Lauren Silverman and there might be DNA tests involved to officially determine paternity of the child. To join a third party as a second Defendant in divorce proceedings is discouraged by some lawyers usually because of the huge legal costs and the bitter fallout it causes between couples. Under US law Andrew Silverman is required to prove his wife’s infidelity even if she and Cowell admit to the affair. This means that Cowell will have to reveal evidence of his meetings with Lauren Silverman.

In South Africa the law in respect of adultery is different. In the US a claim against a third party for monetary compensation on account of the wrong committed is not possible, but in South Africa it still is, for how long still remains to be seen.

In a recent case in the High Court in Pretoria a Judge emphasised that marriage is a sacred institution and that instituting a claim for damages against a third party by an injured spouse resulting from adultery is still a possibility in our law.  In the judgement the third party was ordered to pay R 75 000 to the husband for damages because the third party committed adultery with the husband’s wife.

Damages are awarded on the basis of the insult caused to the innocent party and of the loss of consortium (the right to associate as husband and wife). Compensation can be claimed for financial loss caused by the break-up of the marriage, as well as for the loss of affection. A court will consider the spouses’ financial and social situation, their moral reputation and the state of their relationship before the adultery was committed. When an innocent spouse’s behaviour was partly responsible for driving his/her partner into another person’s arms, the damages awarded will be considerably lower. Although our courts have started to view divorce as a ‘no fault consequence’, an innocent spouse may still bring an action for damages against a third party (the co-defendant) with whom adultery was committed. Such a claim can be brought even if divorce proceedings are not instituted against the guilty spouse. There are two grounds on which one can sue a third party:

adultery, which is the act of having sex with a married person; or

alienation of affection or enticement, which means paying attention to a married person with the intention of drawing that person away from his/her marriage.

A third party who was unaware that the other person was married at the time when the adultery was committed cannot be sued, as the above mentioned grounds are based on a deliberate interference with the marriage. It is not easy to successfully sue a third party for breaking up a marriage. One has to prove that the third party was directly responsible for the breakdown of the marriage, and this is somewhat difficult. Claims against a third party are usually only successful if one can prove that the marriage was still strong and healthy at the time of the affair. If the third party can prove that the marriage had already broken down, then he/she will probably succeed in his/her defence. If the third party behaved particularly callously towards the innocent spouse, for example if he/she openly enticed the wife/husband away from the other spouse, damages may be increased. It is debatable whether, in today’s day and age, there is still place for an action to sue a third party for adultery in South African law.

According to a press release issued by the infidelity site AshleyMadison.com the state of adultery in South Africa is that 82.6% of their male members having affairs are not really concerned about being caught by their wife, which is a shocking revelation since marriage is supposed to be a sacred institution, I mean why get married then in the first place? The website with the tagline “Life is short. Have an affair” has 12 million members worldwide. The website has seen a huge surge in memberships in South Africa with one new member joining every three minutes. The statistics also show that cheating is more of a men’s game. 62 % of AshleyMadison.com members are male and female cheaters are making up just under 40%. When it comes to age, men aged 30 to 39 are most likely to cheat, while 18 to 29-year-old women make up the largest group of females who have signed up. Men according to the statistics are apparently far more willing to cheat with a variety of women, with the average affair partners per man being four, while women’s average is two.

In Johannesburg, over 59.7% of members have signed up for a short-term fling, apparently because their fast-paced lifestyles mean they can only manage quick encounters. Johannesburg has also been called the most popular city for women looking to cheat with 36.2% of female members logging on in Johannesburg for some love outside of marriage. Cape Town is the city where more than 55.3% are looking for an “Anything Goes” affair, while Durban is the city where members are the most steady it seems, at least when it comes to their affairs: 33.4% are looking for a “Long-Term” lover.

The website reports that it has gained over 163 000 South African members within its first year of operation in the country. In a survey of 4,392 South African members it was found that the top five cheating occupations amongst men were:  1. Financial Industry, 2. IT, 3. Physicians, 4. Lawyers and 5. Entrepreneurs and amongst women, 1. Education, 2. Lawyers, 3. Finance/Accounting, 4. Administration and 5. Stay-at-Home Mother.

The sad reality is that whatever the cause, divorce will remain a part of society. Behind the majority of these statistics is a life, a child, tomorrow an adult, still coping with the emotions brought on by the divorce. Divorce and Separation is a invariably traumatic for all concerned, but especially for the 20 000 children affected by divorce each year in South Africa.

Source: http://voices.news24.com/bertus-preller/2013/08/simon-cowells-adultery-are-south-africans-really-in-a-position-to-judge/

Compiled by Bertus Preller

Family Law and Divorce Attorney and author of Everyone’s Guide to Divorce and Separation – Random House.

Twitter: bertuspreller

Web: http://www.divorceattorney.co.za

Facebook: http://www.facebook.com/divorceattorneys

Divorce Mediation – a better option


divorce mediation

Frustrated in seeing how families are being torn apart, and their finances depleted by the expensive and adversarial divorce litigation process, Maurice Phillips Wisenberg, attorneys in Cape Town recently launched Family Law Mediation Specialists (FMS) as an extension to the firm’s Family Law Department to eliminate the expense, time, and adversarial nature of divorce with a new website: http://www.familylawmediators.co.za.

The purpose of FMS is to afford couples an innovative, low-stress, low-cost and speedy solution through Mediation. Divorce Mediation puts control of the divorce process in the couple’s hands rather than engaging in an expensive court process thereby enabling the couple to outline the terms of their divorce and so they save time, money and stress.

“I have been working in a number of cases with client’s whose divorces should have been uncomplicated and relatively simple,” Bertus Preller Family Law Attorney at Maurice Phillips Wisenberg, said. “Unfortunately, because traditional divorce litigation is an adversarial process in nature, it tends to stage one divorce attorney against the other in a win – lose  situation for a fight to the finish which just drives up the expense, the time involved and causes a great deal of emotional stress and pain within the family unit.”

Divorce litigation is often very destructive especially where there are children involved and in many cases, particularly if the parties have children, the divorcing spouses will be in each other’s lives for a long time to come. For this reason it is better for them, as well as their children to keep the lines of communication open between them, Mediation, enables this.

Contested divorce (where the parties are not able to agree on the terms of the divorce) requires both spouses to hire separate attorneys, who then “contest” against each other to gain as much for they can for their client at the expense of the other. The lawyer’s objective is to “win” at all costs. Tin many instances the attorneys have absolutely no motivation whatsoever to be concerned with their opponent’s well-being or how the family will communicate when the dust clears and the attorneys’ bills have been paid. This process is adversarial in nature and does not encourage open communication between spouses which can be devastating for their children.

Divorce Mediation is a very different approach to ending your marriage than the common approach of Divorce Litigation. Divorce Mediation is a cooperative process that enables the spouses to work together and resolve the practical matters involved in their separation.

The cost of these comprehensive mediation services are usually a small part of the cost of other forms of divorce, particularly litigation.

Compiled by:

Bertus Preller

Family Law Attorney

Twitter: @bertuspreller

Web: http://www.divorceattorney.co.za

Cape Town Attorney Bertus Preller writes South Africa’s first book on Divorce and Separation for the general public


Everyone's Guide to Divorce and Separation - Kindle Version
Everyone’s Guide to Divorce and Separation – Kindle Version

Everyone’s Guide to Divorce and Separation

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT DIVORCE AND SEPARATION …With one in three marriages now ending in divorce, it is imperative to be informed of the pitfalls, challenges and legal aspects involved in divorce and separation. Other rules and laws may apply to the many couples who prefer to cohabit rather than get married, but they, too, need to be informed of their rights when the relationship breaks down.

Everyone’s Guide to Divorce and Separation will help with the following crucial aspects:  your rights when you get divorced, and the monetary aspects relating to divorce (including the consequences relating to assets and the divisions thereof); maintenance issues;  all factors regarding the children, including how to implement a parenting plan, how much child maintenance will likely be required, and how to file for maintenance and child support;  the procedures to obtain a protection order when there is domestic violence or abuse; an unmarried father’s rights and how to acquire parental rights; and the law on cohabitation, same-sex marriages, and how to draft a proper cohabitation agreement. 

Everyone’s Guide to Divorce and Separation will prove to be an indispensable and comprehensive guide at a time when everyone needs expert guidance the most.

In the Foreword of the book, Judge Denis Davis says the following:

“Bertus Preller has filled a very significant gap with this timely book, in that in plain language, he provides a comprehensive guide to the broader community through the thicket of law that now characterises this legal landscape. Having said that, many lawyers, particularly those who do not specialise in the field, will also find great assistance in this work.

From engagement, through the legal nature of the ceremony, to the legal consequences of marriage or civil union and on to divorce with all its complex consequences, the reader will find clear explanations for any or all issues which may vex him/her during this journey.

Early on in the text, Mr Preller makes a vital point – litigation is truly the option of last resort in the event of a matrimonial dispute. The adversarial process which is the manner in which law operates is not at all conducive to a settlement of issues, particularly custody of minor children, which have a long-lasting and vital impact on the lives, not only of the antagonists but also the children who have not, in any way, caused the problem giving rise to the forensic battle.

Often in my experience on the Bench, I have wondered how such vicious and counter productive litigation can be allowed to continue. Lawyers will point to clients, whose disappointment in the breakdown of the marriage now powers such adverse feelings to their erstwhile partner, as the core reason for the ‘legal fight to the finish’. I would hope that, in all such or potential cases, the parties consult this work, which may add some rationality to the process or, in the occasional case, will enable the parties to reassess the legal advice they have been given, thereby allowing a non-litigious settlement of proceedings.

Whatever the context, however, it is important that arcane and often incomprehensible legal jargon be made accessible to those affected by the law. In this way, ordinary citizens can ensure that their rights work for them and at the same time they are assisted to grasp fully the implications of the obligations that the law imposes upon them.

In providing such a gateway to those who are or may be affected by this area of law, which given its nature is the vast majority of the country, Mr Preller has made a significant contribution to ensuring that, in this area, access to justice will become a reality.

– Judge Dennis Davis”

The book will be on the shelves of all major book stores on 1 May 2013 and may be pre-ordered on Amazon.com

Domestic Violence and Abuse in South Africa


“When you’re in a broken family and your role model is a violent male, boys grow up believing that’s the way they’re supposed to act. And girls think that’s an accepted way men will treat them.” –Rep. Jim Costa

On 25 November 2012 the 16 days of activism for no violence against women and children commenced and will end on 10 December 2012. It is an international campaign and takes place every year from 25 November (International Day for the Elimination of Violence Against Women) to 10 December (International Human Rights Day). During this time, the South African Government runs a 16 Days of Activism Campaign to make people aware of the negative impact of violence on women and children and to act against abuse. It is estimated that one in every four women is assaulted by an intimate partner every week, that one adult woman out of every six is assaulted by her partner, and that in at least 46% of these cases, the men involved also abuse the woman’s children.

It is extremely important to increase awareness of abuse and build support for victims and survivors of abuse. South Africa has one of the highest incidences of domestic violence in the world. And, sadly, domestic violence is the most common and widespread human rights abuse in South Africa. Every day, women are murdered, physically and sexually assaulted, threatened, and humiliated by their partners, within their own homes. Organisations estimate that one out of every six women in South Africa is regularly assaulted by her partner. More than 56 000 rapes and sexual offences were reported in South Africa in the 2010 financial year. This equates to 154 reported sexual offences each day. It is conservatively estimated that only one in ten sexual offences are reported, due to a lack of faith in the system. In 2010, most incidents of assault 35,7%, occurred at home. 29,8% of sexual offences took place at home and 18,5% of sexual offences took place at someone else’s home. The available data also indicates that incidents of domestic violence, in which especially women are victims, are increasing. A recent survey conducted in Gauteng found that half the women living in Gauteng 51.3% have experienced abuse or violence, and 75.5% of men admitted to perpetrating abuse or violence against women. The same study found that one in four women had experienced sexual violence, and 37.4% of men disclosed perpetrating sexual violence

According to Independent Complaints Directorate (ICD) statistics last year, up to 65% of police stations were not compliant with the Domestic Violence Act, which means that they were not providing the necessary support to victims of domestic violence and 53% of domestic violence victims were incorrectly told they were not allowed to lay a charge after being abused and 96% of domestic violence victims were not given information on their rights, such as having the right to apply for a Protection Order when they go to their local police station. It is inconceivable that a woman who has had to endure the trauma of being abused by a family member or partner is subjected to the indignity of having their case poorly managed by the police.

Although the exact percentages are in dispute, there is a large amount of cross-cultural evidence that women are subjected to domestic violence significantly more often than men. In addition, there is consensus that women are more often subjected to severe forms of abuse and are more likely to be injured by an abusive partner. Determining how many instances of domestic violence actually involve male victims is difficult. Some studies have shown that women who assaulted their male partners were more likely to avoid arrest even when the male victim contacts the police. Another study concluded that female perpetrators are viewed by law enforcement as victims rather than the actual offenders of violence against men. Other studies have also demonstrated a high degree of acceptance of aggression against men by women. Domestic violence also occurs in same-sex relationships. Gay and lesbian relationships have been identified as a risk factor for abuse in certain populations. Historically, domestic violence has been seen as a family issue and little interest has been directed at violence in same-sex relationships.

Domestic violence is a pattern of abusive behaviour that transgresses the right of citizens to be free from violence. When one partner in a relationship harms the other to obtain or maintain power and control over them, regardless of whether they are married or unmarried, living together or apart, that is domestic violence. The ‘harm’ can take a variety of forms, whether it be from verbal abuse like shouting, emotional abuse like manipulation, control and/or humiliation, physical abuse like hitting and/or punching, and/or sexual abuse like rape and/or inappropriate touching of either the woman or her children.

The majority of adult victims are women. The victims and survivors are not more likely to belong to any particular racial, cultural or language groups. The majority of perpetrators are male and usually live with the victim at the time of the abuse. There is an important association between the propensity to domestic violence and drug and alcohol use.

What can you do if you are abused?

Domestic violence is regulated by the Domestic Violence Act 116 of 1998. The Act was introduced in 1998 with the purpose of affording women protection from domestic violence by creating obligations on law enforcement bodies, such as the South African Police Services, to protect victims as far as possible. The Act attempts to provide victims of domestic violence with an accessible legal instrument with which to prevent further abuses taking place within their domestic relationships. The Act recognises that domestic violence is a serious crime against our society, and extends the definition of domestic violence to include not only married women and their children, but also unmarried women who are involved in relationships or living with their partners, people in same-sex relationships, mothers and their sons, and other people who share a living space.

A protection order, also called a restraining order or domestic violence interdict is a court order which tells an abuser to stop the abuse and sets certain conditions preventing the abuser from harassing or abusing you again. It may also help ensure that the abuser continue to pay rent or a bond or interim maintenance.  The protection order may also prevent the person from getting help from any other person to commit such acts. Victims may also file a criminal charge in addition to obtaining a protection order and get a court order to have the perpetrator’s gun removed, if applicable. Other remedies may also be available, depending on the exact nature of the abuse.

A restraining order can be applied for at your local magistrate’s court.

Important Numbers:

Women Abuse Helpline:  0800 150 150

Childline:    0800 055 555

SAPS Crime Stop:   08600 10111

Bertus Preller

Family Law Attorney

Twitter: @bertuspreller

Email: bertus@divorceattorney.co.za

Tel:  021 422 1323

Source: http://voices.news24.com/bertus-preller/2012/11/abuse-and-domestic-violence-south-africa/ 

<span>%d</span> bloggers like this: